เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge) รุ่น K2015

Ambient Centrifuge model K2015 24×1.5ml 
Technical Data  
Speed 500-15000 rpm(1 rpm steps)
RCF Max 22000 G
Timer 0-9999 Mins & Hold (1 sec steps)
Dims HWD 275x325x470 mm
Weight 21.8 kg(without rotor)
Power 160 Watts
Memory 108 programs
Accel rates 10 programs
Decel rates 10 programs