เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge) รุ่น K1015

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน Centrifuge รุ่น K1015พร้อมหัวปั่นแบบ Haematocrit ขนาด 24 x capillary & 12 x2 ml

Haematocrit & Microtube Centrifuge Model K1015 

Technical Data  
Speed 500-15000 rpm(1 rpm steps)
RCF Max 22000 G
Timer 0-9999 Mins & Hold (1 sec steps)
Dims HWD 235x235x350 mm
Weight 12.8 kg(without rotor)
Power 140 Watts
Memory 108 programs
Accel rates 10 programs
Decel rates 10 programs
Haematocrit rotor 12000 rpm BRK5401 
Technical Data  
Rotor type 24 x capillary & 12 x2 ml
Tube size max 2x75mm & 11x40mm
Minimum Speed rpm 500
Maximum Speed rpm 12000
Maximum RCF 13500 G
Radius max cms 8.5
Sample tube angle (°) 0&60
Acceleration time (secs) 30
Deceleration time (secs) 30
Autoclavable (frequency) 121°C (10)