ถ้วยกระเบื้องทรงกลาง Crucible medium form

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า Referance
D (mm) H (mm) V (ml) approx. เทียบเท่า (HCT)
641321200351 (ถ้วยกระเบื้องทรงกลาง) Crucible medium form 2/35 35 28 12 102/35
641321200451 (ถ้วยกระเบื้องทรงกลาง) Crucible medium form 2/45 45 36 30 102/45
641321200501 (ถ้วยกระเบื้องทรงกลาง) Crucible medium form 2/50 50 40 45 102/50
641321200601 (ถ้วยกระเบื้องทรงกลาง) Crucible medium form 2/60 60 48 80 102/60
641321200701 (ถ้วยกระเบื้องทรงกลาง) Crucible medium form 2/70 70 56 120 102/70
641321200801 (ถ้วยกระเบื้องทรงกลาง) Crucible medium form 2/80 80 62 200
641321000451 ฝาปิดถ้วยกระเบื้องทรงกลาง Lid for Crucible D45
641321000501 ฝาปิดถ้วยกระเบื้องทรงกลาง Lid for Crucible D50