ถ้วยกระเบื้องทรงกลาง Crucible medium form

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า Referance
D (mm) H (mm) V (ml) approx.
641321200451 (ถ้วยกระเบื้องทรงกลาง) Crucible medium form 2/45 45 36 30
641321200501 (ถ้วยกระเบื้องทรงกลาง) Crucible medium form 2/50 50 40 45
641321000451 ฝาปิดถ้วยกระเบื้องทรงกลาง Lid for Crucible D45
641321000501 ฝาปิดถ้วยกระเบื้องทรงกลาง Lid for Crucible D50