บิวเรต (Burette class A)

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า รายละเอียด
632 435 256 619 Burette class A Burette class A 10 ml
632 435 256 623 Burette class A Burette class A 25 ml
632 435 256 725 Burette class A Burette class A 50 ml
632 435 256 623-AMBE Burette class A Amber Burette class A 25 ml Amber
632 435 256 725-AMBE Burette class A  Amber Burette class A 50 ml Amber