เครื่องวัดการนำไฟฟ้า สำหรับออกภาคสนามและห้องปฏิบัติการ (Conductivity Meters)

รุ่น (Model) EC210 EC220
EC/TDS/Res/Sal/Temp (°C/°F)
Conductivity Range ..µS/cm to 200.0 mS/cm (k=1.0)
Resolution 0.05% full scale
Accuracy ±0.6% full scale, ±1.5% full scale > 18.0 mS/cm
Reference Temperature 15 to 30 °C
Temperature Coefficient 0.00 to 10.00%
Cell Constants 0.1, 1.0, 10.0
Calibration Points Up to 4 (Auto) / Up to 5 (Manual)
Units S/cm, S/m (Auto Ranging)
Total Dissolved Solids (TDS) Range ..ppm to 100 ppt (TDS factor=0.5)
Resolution 0.01 ppm (mg/L) / 0.1 ppt (g/L)
Accuracy ±0.1% full scale
TDS Curves Linear (0.40 to 1.00), EN27888, 442, NaCl
Resistivity Range 0.000 Ω•cm to 20.0 MΩ•cm
Resolution 0.05% full scale
Accuracy ±0.6% full scale,
±1.5% full scale > 1.80 MΩ•cm
Salinity Range 0.0 to 100.0 ppt / 0.00 to 10.00 %
Resolution 0.1 ppt / 0.01%
Accuracy ±0.2% full scale
Salinity Curves NaCl, Seawater
Resolution 0.1 °C / °F
Memory 500 1000
Meter Inputs BNC, phono
Display Custom LCD with backlight
Housing IP67, shock & scratch resistant, non-slip
Power Requirement 2 x AA batteries
Battery Life > 500 hours