หลอดแก้วปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge tube)

รหัสสินค้า ขนาด Referance
d (mm) h (mm)
437210821 15 ml 18 140