เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ (Autoclave)

ชื่อสินค้า ขนาด Referance
w (mm) d (mm) h (mm)
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ Autoclave รุ่น HV-50II 50 Lt. 547 532 1046
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ Autoclave รุ่น HV-85II 85Lt. 667 652 1026
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ Autoclave รุ่น HV-110II 110Lt. 667 652 1206