ตู้อบลมร้อน (Hot air oven)

  • Universal Oven U
  • Temperature range up to +300 °C
  • 2 model variants: SingleDISPLAY and TwinDISPLAY
  • stainless steel for the working chamber and housing
  • Natural convection or forced air circulation N/F

ไม่มีพัดลม มีพัดลม
UN55 ขนาด 53 ลิตร UF55 ขนาด 53 ลิตร
UN110 ขนาด 108 ลิตร UF110 ขนาด 108 ลิตร
UN260 ขนาด 256 ลิตร UF260 ขนาด 256 ลิตร
UN450 ขนาด 449 ลิตร UF450 ขนาด 449 ลิตร
UN750 ขนาด 749 ลิตร UF750 ขนาด 749 ลิตร