ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อมอุณหภูมิและความชื้น / ตู้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

Plant Growth chamber / Climate Chamber With Humidity Control

Model FPG-350(220V/50HZ)
Capacity(L) 350L
Temp. 0-65 °C  W/0 light , 10-65 °C  W light
Humidity 40-65 % RH
Light 0-30000 Lux full spectrum

 

Model FPG-450(220V/50HZ)
Capacity(L) 450L
Temp. 0-65 °C  W/0 light , 10-65 °C  W light
Humidity 40-65 % RH
Light 0-30000 Lux full spectrum