ตู้กรองอากาศสะอาดชนิดเป่าลมแนวดิ่งแบบตั้งโต๊ะ

Laimnar Flow Cabinet

Model CJ-600P แบบปกป้องตัวอย่าง
Capacity(L)
Internal Size (W*L*H)mm 480*340*370
External Size (W*L*H)mm 550*460*700

 

Model   CJ-600N  แบบปกป้องตัวอย่างและสิ่งแวดล้อม
Capacity(L)
Internal Size (W*L*H)mm 480*340*370
External Size (W*L*H)mm 550*460*700