จานเพาะเชื้อ (Petri Dish)

จานเพาะเชื้อ (Petri Dish)

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า Referance
d (mm) h (mm)
632492003060 จานเพาะเชื้อ (Petri Dish) 60 15
632492003100 จานเพาะเชื้อ (Petri Dish) 100 15
632492004100 จานเพาะเชื้อ (Petri Dish) 100 20
632492005150 จานเพาะเชื้อ (Petri Dish) 150 25
You've just added this product to the cart: