จานเพาะเชื้อ (Petri Dish)

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า Referance
d (mm) h (mm)
632492003060 จานเพาะเชื้อ (Petri Dish) 60 15
632492003100 จานเพาะเชื้อ (Petri Dish) 100 15
632492004100 จานเพาะเชื้อ (Petri Dish) 100 20
632492005150 จานเพาะเชื้อ (Petri Dish) 150 25