ขวดรูปชมพู่ (Erlenmayer flask)

เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เหมาะกับงานผสมของเหลว หรือใส่สารละลาย เนื้อแก้วหนา ทำจาก เนื้อแก้ว Borosilicate 3.3. สามารถทนความร้อนได้ดี

รหัสสินค้า ขนาด Referance
h (mm) d1 (mm) d2 (mm)
417119050 50 ml 90 51 22
417119100 100 ml 105 64 22
417119250 250 ml 145 79 34
417119500 500 ml 108 105 34
417119940 1000 ml 220 131 42
417119950 2000 ml 280 166 50
411119956 5000ml 220 50 365