หัวปั่นผสมสารละลาย (MICROSTAR 30 control)

Stirring quantity max. (H2O) 20 l
Speed range 0/30-500 rpm
Viscosity max. 20000 mPas
Torque max. at stirring shaft 30 Ncm
Temperature measuring range -10-350°C
Torque measurement Trend
Display LCD
Dimensions (WxHxD) 60x173x136 mm
Protection class according to DIN EN 60529 IP 54