เครื่องกวนสารละลายชนิดไม่ให้ความร้อน (KMO 3 basic)

Magnetic Stirrer without heating

Max. stirring quantity (H₂O) 5 l
Speed range 10-1500 rpm
Set-up plate material Glass
Set-up plate dimensions 140×120 mm
Dimensions (WxHxD) 153×62.5×227 mm
Protection class according to DIN EN 60529 IP 42