เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge) รุ่น K1015

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน Centrifuge รุ่น K1015พร้อมหัวปั่นแบบ Angle rotor ขนาด 24×2 มิลลิลิตร

Micro high speed centrifuge model K1015 

Technical Data  
Speed 500-15000 rpm(1 rpm steps)
RCF Max 22000 G
Timer 0-9999 Mins & Hold (1 sec steps)
Dims HWD 235x235x350 mm
Weight 12.8 kg(without rotor)
Power 140 Watts
Memory 108 programs
Accel rates 10 programs
Decel rates 10 programs
Microtube rotors 15000 rpm BRK5424 
Technical Data  
Rotor type 24x2ml
Tube size max 11×50 mm
Minimum Speed rpm 500
Maximum Speed rpm 15000
Maximum RCF 22000
Radius max cms 8.5
Sample tube angle (°) 45
Acceleration time (secs) 25
Deceleration time (secs) 25
Autoclavable (frequency) 121°C (10)