ถ้วยกระเบื้องทรงสูง Crucible high form

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า Referance
D (mm) H (mm) V (ml) approx. เทียบเท่า (HCT)
641321300401 ถ้วยกระเบื้องทรงสูง Crucible high form 3/40 40 50 35 101/40
641321300451 ถ้วยกระเบื้องทรงสูง Crucible high form 3/45 45 56 50 101/45
641321000401 ฝาปิดถ้วยกระเบื้องทรงกลาง Lid for Crucible D40
641321000451 ฝาปิดถ้วยกระเบื้องทรงกลาง Lid for Crucible D45