สไลด์นับเซลล์ Cell Counting chamber (haemacytometer)

รหัสสินค้า: 8100204