ออโต้บิวเรต Auto burette Class B(สีใส/สีชา)

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ขนาด
3410370 Auto burette Clear Class B (สีใส) 25 ml
3410375 Auto burette Clear Class B (สีใส) 50 ml
3420370 Auto burette Amber Class B (สีชา) 25 ml
3420375 Auto burette Amber Class B (สีชา) 50 ml