เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง (Disperser,Homoginizer)

T 25 digital

Process type Batch
Speed range 3000-25000 rpm
Volume range (H₂O) 0.001-2.0 l
Speed control Stepless
Noise without element 75 dB (A)
Extension arm length 160 mm
Viscosity max. 5000 mPas
Dimensions (WxHxD) 87 x 271 x 106 mm
Protection class according to DIN EN 60529 IP 20