ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิแบบ 2 ประตู(Combined Refrigerator) +2 ถึง +15 องศาเซลเซียส และ -10ถึง-24 องศาเซลเซียส

Description LABOR 2T 400
Temperature Range +2 / +15 °C ; -10 / -24 °C
Capacity 170 + 160 lt (6.01 + 5.66 cu ft)
External Dimensions (W x D x H) cm 60 x 63 x 201.5
Structure and Insulation sanitized pre-coated steel with bacteriostatic activity, white colour- in/out (rust- corrosion-proof material),
or stainless steel 18/10 AISI 304 inside and sanitized pre-coated steel white colour- outside; insulation polyurethane thickness 70 mm in the back, 50 in the sides
Door Nr 2 blind doors pre-coated steel white colour, with ergonomic handle in aluminum
Rollers rollers
Light Led type with adjustable brightness
Suggested internal fittings nr.4 shelves (2+2)
Controller ECT-F TOUCH
Alarms Acoustic and Visual for temperature deviations and failures, with automatic recording
Safety Thermostat
Data and Event recording 10 years on SD card; last year on Flash-memory
Temperature Graph Nr.2 customizable real time graphics, for both compartments, always visible from the home page.
Connectivity USB-SD-SIM port with frontal access ; Dry Contact; Serial ports RS485 and RJ45
Refrigeration Type Forced-air, ventilated
Defrost Automatic with automatic evaporation of the condensate water