ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น Humidity chamber HCP

ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น Humidity chamber HCP

 • Temperature range up to +90 °C
 • 4 model sizes (56 to 241 litres volume)
 • 1 model variant: TwinDISPLAY
 • Active humidity control 20 to 95 % rh
 • Double doors as standard:
  1. Prevention of contamination
  2. Prevention of drops or rises in temperature
  3. An optimal view of the sensitive chamber load through wide-area heated inner glass door
ICH110 ขนาด 108 ลิตร ICH260eco ขนาด 256 ลิตร
ICH110C with CO2 control ขนาด 108 ลิตร ICH260eco L with light ขนาด 256 ลิตร
ICH110L with light ขนาด 108 ลิตร ICH750 ขนาด 749 ลิตร
ICH110eco ขนาด 108 ลิตร ICH750C with CO2 control ขนาด 749 ลิตร
ICH110eco L with light ขนาด 108 ลิตร ICH750L with light ขนาด 749 ลิตร
ICH260 ขนาด 256 ลิตร ICH750eco ขนาด 749 ลิตร
ICH260C with CO2 control ขนาด 256 ลิตร ICH750eco L with light ขนาด 749 ลิตร
ICH260L with light ขนาด 256 ลิตร
You've just added this product to the cart: