ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบคงที่ / ตู้เก็บเมล็ดพันธุ์

Constant Temperat ure and Humidity Incubators

Model HWS-150B(50HZ)
Capacity(L) 150L
Internal Size (W*L*H)mm 490*400*750
External Size (W*L*H)mm 646*641*1301
Temp 0-65 °C  (W/O Humidification)
Humidity range 45-95 % RH

 

Model HWS-250B(50HZ)
Capacity(L) 250L
Internal Size (W*L*H)mm 500*500*950
External Size (W*L*H)mm 656*741*1501
Temp 10-65 °C  (W/O Humidification)
Humidity range 45-95 % RH