ตู้กรองอากาศสะอาดชนิดเป่าลมแนวดิ่ง

Laimnar Flow Cabinet

Model CJ-1DII
Internal Size (W*L*H)mm 920*690*650
External Size (W*L*H)mm 1060*763*1834

 

Model CJ-2DIII (With wind Speed sensor)
Capacity(L) 3 ฟุต
Internal Size (W*L*H)mm 920*690*650
External Size (W*L*H)mm 1060*763*1834

 

Model CJ-2DII
Internal Size (W*L*H)mm 1320*690*650
External Size (W*L*H)mm 1460*763*1834

 

Model CJ-3DIII (With wind Speed sensor)
Capacity(L) 4 ฟุต
Internal Size (W*L*H)mm 1320*690*65
External Size (W*L*H)mm 1460*763*1834