ชามระเหย Evaporating dish

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า cat. No. Referance
D (mm) H (mm) V (ml)
641322206201 ชามระเหย Evaporating dish 206/2 80 32 60
641322206221 ชามระเหย Evaporating dish 206/2a 81 38 107
641322206301 ชามระเหย Evaporating dish 206/3 94 42 140