ครกบดยาพร้อมสาก Mortar with Pestle

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า Referance
D (mm) H (mm) V (ml) approx.
641331211220 ครกบดยาพร้อมสาก Mortar unglazed 211a/2a +Pestle213a/2 90 56 160
641331211300 ครกบดยาพร้อมสาก Mortar unglazed 211a/3 +Pestle213a/3 105 64 220
641331211320 ครกบดยาพร้อมสาก Mortar unglazed 211a/3a +Pestle213a/3 125 71 400
641331211500 ครกบดยาพร้อมสาก Mortar unglazed 211a/5 +Pestle213a/5 150 90 650
641331211600 ครกบดยาพร้อมสาก Mortar unglazed 211a/6 +Pestle213a/6 180 104 1000
641331211700 ครกบดยาพร้อมสาก Mortar unglazed 211a/7 +Pestle213a/7 224 127 2250