แท่งแม่เหล็กกวนสาร (Magnetic bar)

รหัสสินค้า รายละเอียด
001.106 Magnetic bar Cylinderical 6×3 mm
001.108 Magnetic bar Cylinderical 8×3 mm
001.110.6 Magnetic bar Cylinderical 10×6 mm
001.115.6 Magnetic bar Cylinderical 15×6 mm
001.120 Magnetic bar Cylinderical 20×6 mm
001.120.7 Magnetic bar Cylinderical 20×7 mm
001.120.8 Magnetic bar Cylinderical 20×8 mm
001.125.8 Magnetic bar Cylinderical 25×8 mm
001.130 Magnetic bar Cylinderical 30×6 mm
001.130.8 Magnetic bar Cylinderical 30×8 mm
001.140 Magnetic bar Cylinderical 40×8 mm
001.150 Magnetic bar Cylinderical 50x8mm
001.160 Magnetic bar Cylinderical 60x10mm
001.170 Magnetic bar Cylinderical 70×10 mm
001.180 Magnetic bar Cylinderical 80×10 mm