ขวดปรับปริมาตรสีชา (Volumetric flask brown)

ใช้สำหรับเตรียมสารละลายให้มีปริมาตรที่แน่นอน เมื่อทราบปริมาตรที่แน่นอนจะทำให้สามารถคำนวณปริมาณสารมีขีดบอกปริมาตรอยู่ที่คอขวด ต้องปรับปริมาตรของสารละลายให้ถึงขีดบอกปริมาตรจึงจะได้ปริมาตรที่ต้องการเนื้อแก้วหนา ทำจาก เนื้อแก้ว Borosilicate 3.3. สามารถทนความร้อนได้ดี

รหัสสินค้า ขนาด Referance
d (mm) h (mm)
431223019 10 ml 27 90
431332023 25 m 40 110
431332025 50 ml 50 140
431332030 100 ml 60 170
431332038 250 ml 80 220