กระบอกตวงพร้อมจุกพลาสติก (Cylinder with plastic stopper)

ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดปริมาตรของของเหลวในห้องปฏิบัติการ มีขีดบอกปริมาตร และมีจุกพลาสติกปิด เนื้อแก้วหนา ทำจาก เนื้อแก้ว Borosilicate 3.3. สามารถทนความร้อนได้ดี

รหัสสินค้า ขนาด Referance
d (mm) h (mm)
432630025 50 ml 26.0 195
432630030 100 ml 31.3 240
432630028 250 ml 41.0 320