กรวยแยกสาร (Separatory funnel)

ใช้สำหรับสกัดสารด้วยของเหลวออกจากของเหลว (liquid-liquid extractions) ซึ่งส่วนประกอบของสารผสมจะถูกแยกด้วยทำละลาย 2 ชนิดที่ไม่ผสมกัน (2 เฟส)เนื้อแก้วหนา ทำจาก เนื้อแก้ว Borosilicate 3.3. สามารถทนความร้อนได้ดี

รหัสสินค้า ขนาด Referance
d (mm) h (mm)
426355106 100 ml 9 70
426355256 250 ml 9 70
426355506 500 ml 10 70
426355946 1000 ml 10 70