กรวยกรองบุชเนอร์ Buchner funnel

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า Referance
D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) H1 (mm) H2 (mm) V (ml) approx. Filter paper dimeter (mm)
641332237101 กรวยกรอง Buchner funnel 237/1 48 38 1 24 43 35 45
641332237201 กรวยกรอง Buchner funnel 237/2 62 45 1 30 64 70 55
641332237301 กรวยกรอง Buchner funnel 237/3 77 58 1 35 64 120 70
641332237401 กรวยกรอง Buchner funnel 237/4 97 70 2 40 71 240 90
641332237501 กรวยกรอง Buchner funnel 237/5 116 95 2 49 83 400 110
641332237601 กรวยกรอง Buchner funnel 237/6 130 110 2 52 85 600 125