แท่งแม่เหล็กกวนสารแบบมีริง (Magnetic bar with Pivot Ring)

รหัสสินค้า รายละเอียด
001.315.8 Magnetic bar with Pivot Ring 15×8 mm
001.325 Magnetic bar with Pivot Ring 25×6 mm
001.335 Magnetic bar with Pivot Ring  35×6 mm
001.340 Magnetic bar with Pivot Ring 40×8 mm
001.350 Magnetic bar with Pivot Ring 50x8mm