ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิต่ำ (Compressor-cooled incubator) ICP

  • temperature range -12 to +60 °C
  • 4 model sizes (108 to 749 litres volume)
  • 1 model variant: TwinDISPLAY
  • double doors standard for all models: Prevention of contamination and drops in temperature, and at the same time an optimum view of the sensitive load through wide-area interior glass doors
  • very good air circulation in the working chamber through sophisticated ventilation technology
  • intelligent defrosting function
ICP110 ขนาด 108 ลิตร ICP110ecoขนาด108 ลิตร รุ่นใหม่ ประหยัดพลังงาน
ICP260 ขนาด 256 ลิตร ICP260eco ขนาด256 ลิตร รุ่นใหม่ ประหยัดพลังงาน
ICP450 ขนาด 449 ลิตร ICP450eco ขนาด449 ลิตร รุ่นใหม่ ประหยัดพลังงาน
ICP750 ขนาด749 ลิตร ICP750eco ขนาด749 ลิตร รุ่นใหม่ ประหยัดพลังงาน