ตัวกรองสารละลายเคมีขนาดเล็กสำหรับหลอดฉีดยา เนื้อ Nylon (Syringe Filters)

  • Syringe filter Nylon membrane pore size (0.22, 0.45µm)
รหัสสินค้า รายละเอียด
O10-S13NY-022 Syringe filter nylon 13mm 0.22µm(Yellow) #S13NY-022 (100/pk)
O10-S25NY-022 Syringe filter nylon 25mm 0.22µm(Yellow)  #S25NY-022 (100/pk)
O10-S13NY-045 Syringe filter nylon 13mm 0.45µm (White) #S13NY-045 (100/pk)
O10-S25NY-045 Syringe filter nylon 25mm 0.45µm  (White) #S25NY-045 (100/pk)