ตัวกรองสารละลายเคมีขนาดเล็กสำหรับหลอดฉีดยา เนื้อ PVDF (Syringe Filters)

  • Syring filter PVDF membrane pore size (0.22,0.45 µm)
รหัสสินค้า รายละเอียด
2.CF4102.0001 PRECLENTM 13 mm Syringe filter PVDF  membrane 0.22 µm black (100/pk)
2.CF4101.0001 PRECLENTM 13 mm Syringe filter PVDF membrane 0.45 µm red (100/pk)