ตัวกรองสารละลายเคมีขนาดเล็กสำหรับหลอดฉีดยา เนื้อ PTFE (Syringe Filters)

  • Syring filter PTFE membrane pore size (0.22,0.45 µm)
รหัสสินค้า รายละเอียด
2.CF3102.0001 PRECLENTM 13 mm Syringe filter PTFE membrane 0.22 µm purple (100/pk)
2.CF3202.0001 PRECLENTM 25 mm Syringe filter PTFE membrane 0.22 µm purple (100/pk)
2.CF3201.0001 PRECLENTM 25 mm Syringe filter PTFE membrane 0.45 µm orange (100/pk)
2.CF3201.0001 PRECLENTM 25 mm Syringe filter PTFE membrane 0.45 µm orange (100/pk)