ขวดปรับปริมาตร (Volumetric flask)

ใช้สำหรับเตรียมสารละลายให้มีปริมาตรที่แน่นอน เมื่อทราบปริมาตรที่แน่นอนจะทำให้สามารถคำนวณปริมาณสารมีขีดบอกปริมาตรอยู่ที่คอขวด ต้องปรับปริมาตรของสารละลายให้ถึงขีดบอกปริมาตรจึงจะได้ปริมาตรที่ต้องการเนื้อแก้วหนา ทำจาก เนื้อแก้ว Borosilicate 3.3. สามารถทนความร้อนได้ดี

รหัสสินค้า ขนาด Referance
d (mm) h (mm)
431622018 5 ml 22 70
431622019 10 ml 27 90
431622023 25 ml 40 110
431622025 50 ml 50 140
431622030 100 ml 60 170
431622038 250 ml 75 220
431622043 500 ml 100 260
431622044 1000 ml 125 300
431622046 2000 ml 160 370