ขวดชมพู่ชนิดฝาเกลียว (Screw Erlenmeyer flask)

เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เหมาะกับงานผสมของเหลว หรือใส่สารละลาย เนื้อแก้วหนา ทำจาก เนื้อแก้ว Borosilicate 3.3. สามารถทนความร้อนได้ดี

รหัสสินค้า ขนาด Referance
h (mm) d1 (mm)
426731100 100ml 64 100
426731250 250 ml 140 85
426731500 500 ml 175 105
426731940 1000 ml 215 131