ขวดก้นแบน (Flat bottom flask)

รหัสสินค้า ขนาด Referance
h (mm) d1 (mm) d2 (mm)
411117050 50 ml 100 51 22
417117100 100 ml 110 64 22
417117250 250 ml 140 85 34
417117500 500 ml 170 105 34
411117940 1000 ml 220 131 42