เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย ( ESSENTIAL Oil by Steam Distillation )

เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย ด้วยไอน้ำร้อนและปั๊มสุญญากาศ รุ่น 100 ลิตร

Essential oil Extraction by Steam distillation Model 100 Liter

  1. เป็นเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยความร้อนไอน้ำร้อน (Steam distillation) โดยน้ำมันหอมจะถูกนำพาไปกับไอระเหย
  2. สามารถสกัดน้ำมันหอมจากพืชพรรณไม้หอมหรือสมุนไพรได้หลายชนิด เช่น น้ำหอมโรสแมรี่,ลาเวนเดอร์, น้ำมันมะกรูด,ดอกกุหลาบ,ดอกมะลิ,อบเชย เป็นต้น
  3. เครื่องสกัดสามารถเก็บผลิตภัณฑ์น้ำหมักจากไอน้ำร้อน (Macerated) จากส่วนล่างของถังได้ โดยมีวาล์วระบายออก
  4. มีถังบรรจุวัตถุดิบ ทำจากสแตนเลสเกรด 304 ชนิดเสริมแรง (AISI 304stainless steel reinforced) มีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร สามารถบรรจุวัตถุดิบ (Capacity) ในการสกัดได้ครั้งละ 5-10 กิโลกรัม โดยอยู่ขึ้นกับขนาดและรูปทรงของวัตถุดิบ จำนวน 1 ถัง