ป้ายฉลากสำหรับติดขวดใส่สารเคมี

ป้ายฉลากสำหรับติดขวดใส่สารเคมี

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า colour dim. (mm)
5010 ป้ายฉลากสำหรับติดขวดใส่สารเคมี,น้ำกลั่น Blue 130×35
5011 ป้ายฉลากสำหรับติดขวดใส่สารเคมี,Acetone Red 130×35
5012 ป้ายฉลากสำหรับติดขวดใส่สารเคมี,Methanol Black 130×35
5013 ป้ายฉลากสำหรับติดขวดใส่สารเคมี,Isopropanol Brown 130×35
5014 ป้ายฉลากสำหรับติดขวดใส่สารเคมี,Ethyl Acetate Orange 130×35
5015 ป้ายฉลากสำหรับติดขวดใส่สารเคมี,Ethanol Green 130×35
5016 ป้ายฉลากสำหรับติดขวดใส่สารเคมี,Chloroform Black 130×35
5017 ป้ายฉลากสำหรับติดขวดใส่สารเคมี,N-Hexane Black 130×35
5018 ป้ายฉลากสำหรับติดขวดใส่สารเคมี,Methylene Cloride Black 130×35
5019 ป้ายฉลากสำหรับติดขวดใส่สารเคมี,Toluol Black 130×35
Categories: ,
You've just added this product to the cart: