จานเพาะเลี้ยงเซลล์ (Cell culture dishes)

รหัสสินค้า รายละเอียด
KG30035 Cell Cuture Dihs TC, 35 mm Sterile
KG30060 Cell Cuture Dihs TC, 60 mm Sterile
KG31090 Cell Cuture Dihs TC, 100 mm Sterile
Category: