ส่งมอบเครื่อง Freeze Dryer รุ่น L-200 ยี่ห้อ Buchi