ติดตั้ง ส่งมอบ เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยด้วยไอน้ำร้อนและปั๊มสุญญากาศ (Essential Oil Extraction)